• OPA2604 Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA260406 Burr Brown

  DUAL FET-INPUT, DISTORTION OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AP Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604APG4 Burr Brown

  DUAL FET-INPUT, DISTORTION OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AU Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AU/2K5 Burr Brown

  Dual FET-Input, Low Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AU/2K5E4 Burr Brown

  Dual FET-Input, Low Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AU2K5 Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AU2K5E4 Burr Brown

  DUAL FET-INPUT, DISTORTION OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AUE4 Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604AUG4 Burr Brown

  Dual FET-Input, Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER
 • OPA2604_06 Burr Brown

  Dual FET-Input, Low Distortion OPERATIONAL AMPLIFIER