• IRF4905 International Rectifier

  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.02ohm, Id=-74A)
 • IRF4905L International Rectifier

  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.02ohm, Id=-74A)
 • IRF4905LPBF International Rectifier

  HEXFET POWER MOSFET
 • IRF4905NBSP International Rectifier

  P-Channel Enhancement MOSFET
 • IRF4905S International Rectifier

  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.02ohm, Id=-74A)
 • IRF4905SPBF International Rectifier

  HEXFET POWER MOSFET